RFV udflugt til Anton Stormlund i Hornstrup Forsamlingshus ved Vejle, februar 2014

Anton modtog os i døren og medens vi ventede på at alle ankom, fik vi set på ”maskinrummet” til hans kinoorgel. Herfra udgår 400 ledninger til spillebordet og 1000 ledninger til de 607 piber. I alt har han trukket 25.000 m ledning. Piberne har en længde fra få cm til 4m. Orglet blev hentet i Skotland. Det tog 5 dage at skille det ad og 8 måneder at samle igen. Midt i 2002 stod det færdigbygget.
Da vi (22) var samlet fortalte Anton os om hans interessante liv med museet og dets mange spændende ting, måleinstrumenter, radiorør, dampmaskiner, orgler og en stor samling af telegrafapparater. Han viste os et Leyden batteri med 4 celler som han lige havde lavet. Han demonstrerede kinoorglets forskellige effekter og endte med at spille nogle kendte filmmelodier.
Han snakkede og spillede i 1½ time hvorefter han viste os sine fine selvlavede dampmaskiner i drift. Herefter beså vi alle hans telegrafiapparater. Til sidst fik vi en gennemgang af hans Hammondorgel. Han spillede et par numre og så var det pludselig slut. Kl 12 skulle han ud og spille op til fest og vi skulle til generalforsamling.
En stor tak til Anton for nogle forrygende timer.

John Sau