Velkommen / Hvorfor blive medlem

Hvorfor blive medlem af RFV?

 
• Du får adgang (login) til rhfv.dk
• Du får via medlemslisten direkte adgang til 80-90 Radio entusiaster i primært Danmark.
• Du kan deltage i ca. 3 byttemøder hos medlemmer hvert år.
• Du kan se besøgte medlemmers radiosamling på rhfv.dk
• Du kan se referater fra generalforsamling og bestyrelsesmøder på rhfv.dk
• Du får adgang til Forum på rhfv.dk – medlemsdebat, mulighed for at efterlyse det du mangler! mm.
• Du får adgang til vores datasamling, ca 60.000 dokumenter:
o Næsten alle radioblade udgivet i Danmark 1924-67 + mere.
o Annoncer
o Diagrammer
o Div. info
• Du kan downloade foreningens blad Resonans (udkommer 2 gange årligt)
• Du kan bidrage til udbygning af vores medlemstilbud
 
Meld dig ind i vores forening og få glæde af os alle.
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til kassereren

John Sau, Københovedvej 24, 6630 Rødding 
Tlf. 74847332 
Email: js_rfv_2017@outlook.dk
 
eller brug kontaktformularen her
Angiv navn, adresse, tlf. nr. og e-mail adresse.

Det årlige kontingent udgør 250.-