Velkommen / Hjemmesidens historie
Om Radiohistorisk Forening Vest hjemmeside.
 
Allerede fra 2004 havde det været på dagsordenen, hvorvidt RFV skulle have en hjemmeside. I 2006 blev det endelig en realitet, da jeg tilbød min assistance og www.radiohistoriskforeningvest.dk så dagens lys.
Mere oplagt havde det vel været med det noget kortere domænenavn RFV.dk, men det var for længst
optaget af Ringkøbing Fjernvarmeværk.

Processen var noget mere besværlig for 10 år siden, hvor FrontPage var den oplagte mulighed for at lave en ny hjemmeside.
Siden opbygges helt fra grunden ved hjælp af såkaldte frames, der udfyldes med bundfarve, tekst og billeder. Inden resultatet kunne komme på nettet, måtte det hele uploades ved hjælp af et særligt program, der i dette tilfælde var Total Commander.

Vedligeholdelsen af siden var også min opgave. Min ide´ var, at siden skulle vedligeholdes regelmæssigt, ikke alene med arrangementer og andre nyheder, men også på en måde, så medlemmerne fik lyst til at kigge ind med jævne mellemrum. Ideen med "Månedens Radio" på forsiden opstod nærmest helt af sig selv.

Et forum, hvor medlemmerne kunne efterlyse ting og sager og komme med gode ideer, blev også til noget i 2006, da et gratis forum fra New bie blev taget i brug.
Der kunne dog ikke uploades billeder i forbindelse med salgs- og bytteannoncer. Denne del måtte ske ved at indsende billeder og tekst til webmaster, der herefter lagde dem ud i menuen Køb Salg Bytte og slettede dem igen, når de ikke længere var aktuelle. Det blev også til flere andre undersider: Radiohistorie; Tips og Tricks, Månedens Fund, Fra skrot til flot og Min Samling.

Websiden blev betydeligt mere omfangsrig, da John Sau's enorme samling af indscannede diagrammer blev tilgængeligt på hjemmesiden, og endnu mere da det også kom til at gælde hans store samling af gamle indscannede radioblade.

Da jeg i 2012 overtog redaktørposten for Resonans tilbød Carsten Wind at overtage hjemmesiden. Der havde dog længe inden været et ønske om et helt nyt og mere tidssvarende hjemmesidekoncept, hvor medlemmerne egenhændigt kunne sætte apparater til salg og bytte. Det bliver forhåbentlig en realitet.

Per Rasmus Møller

Da Carsten Wind overtog siden kom det til at dreje sig om at holde det aldrende system i luften. Somme tider var der noget der ikke virkede og det tog tid at tilrette det. Det er løbende blevet ajourført og fungerer stadig fint her i maj 2016.

Bestyrelsen Har i flere år drøftet hjemmesidens omlægning til et system med mere tidssvarende værketøjer. Vi kendte desværre for lidt til dem - og så var der jo lige det med at få tid til at lave arbejdet.
I foråret 2015 blev jeg kastet ud i en lignende opgave for en anden forening.
Derved kom jeg til at kende Poul Erik Østergaard som påtog sig arbejdet med selve værktøjet til hjemmesiden og jeg leverede de færdigredigerede data. Vi arbejdede med et system der hed Bricksite. Det viste sig at være meget imødekommende for mine ønsker.
Da det arbejde var afsluttet tilbød jeg bestyrelsen at omlægge vores hjemmeside til samme system og med Poul Erik som betalt medarbejder. Derved fik jeg tid til at tage mig at alle data.
Arbejdet gik i gang ved årsskiftet 2016.
Nu var det heldigvis sådan at jeg selv havde leveret de fleste data til Per og Carsten og jeg kunne derfor vælge nye og flere fotos i en højere opløsning således at man kan zoom ind i de fleste billeder. Siden blev også mere informationsegnet en udflugt blev f.eks. til et byttemøde, medlemsbesøg og et museumsbesøg.
Brugeren skal ikke løbe alle udflugter igennem for at finde Bjarne Birgers radiosamling og alle besøgte museer kan findes direkte.

Det blev også til en menu med tekniske artikler og adgang til en modeloversigt med mere end 12.000 radiomodeller. Til den er der en oversigt med ca. 900 fabrikanter (ikke helt færdig – men med).

Det nye system gav mulighed for login på de enkelte menuer. Derved er det muligt at lægge vores mere private data ud til medlemmerne. Det omfatter mødereferater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling,vores medlemsliste, debatforum, medlemsbesøg, Resonans og datasamlinger. Under brug skal man kun logge på 1 gang.

Datasamlingen omfatter nu ca. 60.000 dokumenter. Der er radioblade, diagrammer, annoncer, modelinfo fra Rateksa bøgerne og meget mere. Desuden er der enkelte kataloger som kan suppleres – om medlemmerne vil bidrage.
Her ved årets udgang tager Carsten Wind over igen.

John Sau