Velkommen / Bestyrelsen

Bestyrelse:

Viggo Kristensen (Formand)

Bjarne Birger Jensen (Næstformand)

John Sau (Kasserer)

Kim Jensen (Almen bestyrelsesmedlem)
 
Carsten Wind (Sekretær og webmaster)
 
*****

Bestyrelsessuppleant - Ingen p.t.

Eigil Pedersen (Revisor) 

Preben Skovsen (Revisor) 

Per Skårup (Revisor suppleant)