Ejner Noe 2023

Elsebeth og Ejner Noe bød velkommen d. 30. april 2023 til et besøg hos dem, hvor vi så deres omfangsrige samling, der består af radioer, grammofoner, båndoptagere, fjernsyn, telefoner mv.
Hovedvægten er lagt på en B&O-samling med apparater fra 1938 til slutningen af 19-hundredtallet.
Desuden er der en Linnet&Laursen-samling, fortrinsvis radioer.
Siden sidst RFV var på besøg er Elsebeth og Ejner blevet færdige med at restaurere både stuehus og staldbygning, så der er lunt og godt begge steder.
 
Senere på dagen gik turen videre til Bovbjerg fyr (https://bovbjergfyr.dk/) der ligger på Fyrvej 27, Ferring, 7620 Lemvig, hvor Ejner fortalte om fyrets historie.
Bovbjerg Fyr har lige afsluttet en større renovering af nordhuset med støtte fra bl.a. Real Dania.
 
Dagen startede med bytte marked i gårdpladsen.
Der deltog lidt over 30 personer.