Besøg hos Marconi Museum i Bologna 2011

Sidst i maj var jeg sammen med 6 andre radioter på en tur til Bologna i nord Italien. Vi besøgte Villa Grifone der ejes af byens universitet og som indeholder Marconi museet.
Vi blev godt modtaget af museets leder og tekniske stab.
Foran villa Grifone har staten opført et mausoleum for Marconis minde.
Museet fylder næsten hele 2 sal i den gule bygning. I haven er der en 6m høj statue af Marconi og et udskåret tværsnit af Marconis båd Electra og flere antenner.
Guglielmo Marconi er født i 1874 af rige forældre. Faderen var Italiener og moderen Irsk. Hans opvækst er præget af mange rejser og privat lærer. Hans moder lærer ham at tale og skrive
engelsk og spille på piano. Fra han er 10 til 15 år går han på forskellige skoler.
I 1890 får han interesse for elektricitet. I 1892 får han undervisning af en fysiklærer. Hans interesse for elektromagnetiske bølger og Hertz forsøg forstærkes.
Moderen får en professor fra universitet til at vejlede ham i hans mange forsøg og supplere med viden og indsigt. Marconi vil dog ikke studere på universitet.
Han beslutter at han vil arbejde med at udnytte de elektromagnetiske bølger til telegrafi.
 
Læs resten af beretningen her

John Sau