Arrangementer / Tidligere Arrangementer / Museumsbesøg / Ringsted Radiomuseum
 
RFV til indvielse af RFR´s nye Radiomuseum den 24. februar 2013

Der var 5 tilmeldte til turen. De kom fra Løgstør til Byllerup Bov, mødtes på Fyn og kørte sammen til Ringsted. Der var lidt trangt på bagsædet men humøret og forventningerne var højt.
Det nye museum er indrettet i Sct. Hans Kapel fra 1901. Det har taget knapt et år at renoverer bygning. Arbejdet er udført af håndværkere og medlemmer under ledelse af en visionær arkitekt.
Vi var fremme i god tid. Museet var propfuld af gæster – mere end 100. Der var sandelig også noget at se på. Det store lokale har et rum i midten til skiftende årsudstillinger. Langs ydervæggen er der lyse skabe med glaslåger. I skabene er der små udstillinger af Skønne apparater og komponenter. Udstillingerne er temaorienteret og fint sat op med skilte, så man kan få et indtryk af hvad man ser på.
Bjarne bød velkommen og fortalte om foreningens historie og det nye museums tilblivelse. Ringsteds borgmester priste samarbejdet og ønskede det nye museum velkommen og klippede den røde snor over ind til udstillingen i midten.
Herefter spillede et 3 mands orkester og et kor sang nogle smukke gamle sange. Det var på tide at se på de dejlige sager. Vi mødte mange kendte ansigter og fik en god snak med de fleste. Tilsat kage og et glas vin.
Der var foredrag i salen på 1 sal. Det drejede sig om B&O´s udvikling og strategi. Når man skulle lave et apparat drejede det sig altid om ”funktion ide og design”. Her havde B&O jo satset på Jacob Jensen i en årrække. Efter foredraget fik vi svar på mange spørgsmål.
Besøget sluttede med en ekstra rundgang på museet.
Tillykke med det nye museum. Det er meget vellykket og en meget stor velkommen fornyelse af det at indrette radiomuseum på. Jeg er helt sikker på at jeg kommer igen for at fordybe mig i de mange flotte udstillinger.

John Sau