Arrangementer / Tidligere Arrangementer / Museumsbesøg / Skramloteket, Kbh. S
 
Skramloteket 2. sal i Ungehuset Norgesgade 3, 2300 København S juni 2013

Ivan stod på gaden og hjalp os med at parkere og ledte os frem til lokalerne. Skramloteket er et natur- og teknikværksted der tilbyder praktiske undervisningsforløb til skoler og institutioner. Det natur-tekniske værksted er et bidrag til undervisning og arbejde med natur/teknik og fysik/kemi. Skramloteket tager sit udgangspunkt i ”hands on” undervisning. Skramloteket hører under Københavns skolevæsen. De enkelte skoler betaler selv for at deltage i arrangementerne. Ivan fortalte at de var optaget et år frem.

Skramloteket rumme et væld af apparater som man har fundet i gamle nedlagte fysiklokaler. Man har også skaffet udstyr maskiner og værktøj rundt omkring fra. Lokalerne er indrettet så de opfylder arbejdstilsynets krav til f.eks. udsugning fra hver loddekolbe.

Ved siden af den praktiske undervisning præsenteres eleverne for foredrag og forsøg indenfor bl.a.
teknologiudvikling, elektricitet og videnskabshistorie. De søger altid at skabe en tæt sammenhæng
mellem de praktiske projekter og den teori / fortælling som hører til.

Ivan viste os et utal af fine elektronikdimser som er fremstillet på stedet. De apparater / genstande som eleverne selv fremstiller på Skramloteket er deres egen.

Et fantastisk sted der kun bestyres af 2 personer der laver alt selv; udvikling, planlægning, finansiering, opbygning, fremskaffelse af materialer, udstyr og maskiner, daglig drift og ikke mindst undervisning. Se også www.skramloteket.dk.

John Sau