RFV på Steno Museet i Århus 2010

Årets generalforsamling blev afholdt på Steno Museet. Før generalforsamlingen viste Hans Buhl os rundt på museet. Hans er forfatter til bogen Buesenderen. En fantastisk bog som jeg kan anbefale alle at læse.
Hans viste og fortalte os om de forudsætninger der skulle til, før radioen kunne opfindes, i perioden ca. 1600 til 1902 hvor Valdemar Poulsen opfandt buesenderen.
Først skulle man opdage elektriciteten og en maskine til at fremstille den. I 1808 opfandt man batte-riet.
HC Ørsted fandt i 1820 ud af, at en elektrisk strøm gennem en kobbertråd kunne bevæge en kom-pasnål og at bevægelsen ændrede retning når man vendte polerne.
Ampere viste at et elektrisk felt kunne frastøde/tiltrække et andet elektrisk felt på en bevægelig arm.
Faraday omsatte dette til en rotation. Motoren var opfundet.
I 1831 kunne Faraday inducere spænding fra en spole til en anden spole anbragt på en jernkerne.
Man kunne også lave elektricitet ved at fører en magnet ind i en spole. Dynamoen var opfundet.
Telegrafen blev opfundet i 1837. Tonetelegrafen kom til i 1875.
Hertz lavede i 1888 forsøg med elektromagnetiske bølger. Branly opfandt kohæren i 1890. Marconi indså den kommercielle ide og opfandt gnistsenderen i 1896. Billedet viser en gnistsender bagerst med en detektor modtager foran.
Valdemar Poulsen opfandt buesenderen i 1902.
Krystalapparatet kom til i 1906 og forbedrede selektivitet og lydkvalitet.
I 1906 opfandt De Forest USA trioden. Højtaleren fik vi i 1913.
Efter denne interessante gennemgang blev vi samlet i et lokale hvor Hans gennemgik Buesenderens udvikling.
Valdemar Poulsen og PO Pedersen udviklede senderen sammen. I 1904 kunne de sende et signal fra Lyngby til Virum (3km). I 1905 sendte men fra en nyopført forsøgsstation i Lyngby til Hundested (45km). For at forbedre Kohæren opfandt de Triggeren. Først virkede den sammen med Kohæren, senere var den bedre alene som detektor.
Året efter havde de udviklet systemet så meget, at de kunne sende et signal til Esbjerg (270km).
Til trods for succes med de stærkt forbedrede apparater, kunne man ikke finde kunder til opfindel-sen.