RFV på Telegrafimuseet i Fredericia lørdag den 28. september 2013

Telegrafimuseet i Fredericia drives af forsvaret og indeholder en stor samling af signaludstyr. De fremmødte medlemmer blev underholdt af pensioneret kaptajn P C Rochletc.
Han gennemgik systematisk signaltjenestens udvikling over de sidste 400 år. Han kunne simpelt hen fortælle alt om museets samlinger. Hver eneste genstand kunne placeres historisk, teknisk, anvendelse, fordele, ulemper og ofte tilknyttet helt unikke kommentarer.

Vi fik en fantastisk indsigt i signaltjenestens udvikling og det tilhørende udstyr:
1600 opfindes kikkerten
1792 opfindes den optiske telegraf
1802 optisk telegraf tages i brug fra Kørsør til Nyborg
1820 nåletelegrafen
1832 morse opfindes
1839 telegrafen udnytter jorden som den ene ledning
1852 elektrisk telegraf erstatter den optiske telegraf
1854 militæret bygger landsdækkende telegraflinier i jorden og i luften
1899 flåden anskaffer de første radiostationer
1915 militæret anvender 3½ KW gnistsendere til telegrafi
1917 flere faste radiostationer er etableret
1924 4 faste hær radiostationer
1925 statsradiofonien oprettes
1925 radioanlæg til feltanvendelse
1929 forsøg med billedoverføring (TV)
Osv, for nu går udviklingen meget hurtigt.

Især kikkertens opfindelse og signalstandere med lys kom til at betyde meget. I sin mest forædlede form kunne man sende signaler over en strækning på 800km via 20 mellemstationer på 14 minutter. Alternativet ”ryttere” tog mindst en uge om samme opgave. Signaltjenesten gjorde stor gavn og er først for alvor gjort elektronisk i de sidste 50 år.
Meget af radioudstyret er funktionsdygtigt og en del stod tændt til fri afbenyttelse. Til mange anlæg findes manualer mm.
Vi sluttede en etage nede hvor vi så en masse hemmeligt russisk radioudstyr fra et skib der skulle ombygges.
En stor tak til P C Rochletc for nogle meget informative timer.

John