Arrangementer / Tidligere Arrangementer / Museumsbesøg / Grimeton, Varberg
 
Varberg Radio Station Grimeton 2012

Efter besøget på Gøteborg Radiomuseum kørte vi sammen med Kent Ahlqvist til Varberg Radio Station ved Grimeton. Her står verdens eneste alternator (vekselstrømsgenerator). Den sender med en frekvens på 17,2 KHz. og en effekt på 200 KW. Den stod færdig sidst i 1924 og indgik i et kommunikationssystem sammen med 18 lignende stationer der dækkede hele jorden.
I 2004 blev stationen optaget på UNESCO´s liste over verdensarv. Stationen ligger på en 110ha stor grund. Der findes en flot besøgsbygning med cafe og butik. Her kan man bl.a. købe et radiobyggesæt der kan modtage på 18,2 KHz. for 500 kr.
Til en kop kaffe fortalte Kent om stationen indretning, vedligehold og drift. Alt er meget velholdt. Det er fantastisk at indtægterne kan række så langt – og frivillige kan finde ud af at holde mekanikken kørende.
Efter en interessant snak gik vi over til stationen hvor Kent gennemgik det hele.
Alternator udviklet af Ernst F W Alexanderson. Som byggede den første alternator for Fessender i USA i 1906. Telegrafi fra senderen blev modtaget langt ude på havet omkring USA. Senderen udsender kontinuerte radiobølger og blev derfor anvendt til verdens første ”rundkast” i 1906 af tale, sang og musik.
Under antennerne findes en jordantenne 3000x300m. Antenneanlægget anvendes af forsvaret og private firmaer til forsøg. Stationen sender hvert år først i juni og sidst i december måned. Den kan modtages over det meste af jorden. Der er 6 antenner, 127m høje og længden er 2200m.
Stationen sendte første gang i oktober 1924. Den blev modtaget af Radio Central på Rocky Point, Long Island, USA. Stationen blev individet den 2. juli 1925 af kong Gustaf V og signalet blev modtaget af USA´s præsident der priste den nye forbindelse og demokratiet der havde ført så mange svenskere til USA.
Besøget på Grimeton vil aldrig kunne glemmes. Det var fantastisk og mageløst. Tak for turen og en særlig tak til Kent for hans store engagement.

John Sau